Aito avioliitto - Mitä tarkoittaa käsite ''sukupuoli''?

Viime aikoina Aito avioliitto -järjestöltä ilmestyi parin sivun esite Mitä tarkoittaa käsite ''sukupuoli''?, jossa heidän on tarkoitus tiedottaa kouluja ajankohtaisesta asiasta.

En osannut edes harkita, vaan aloin lukea esitettä heti kun se oli netissä saatavilla. Oikeastaan olen virittänyt verkostoni niin hyviksi, että minulla oli tieto esitteen julkaisusta jo ennen sen varsinaista julkaisua. Luin tekstin moneen kertaa, korostin kohtia, joita haluan kommentoida ja luin läpi lukuisat määrät lakipykäliä ja asiakirjoja. Tein jopa koneelleni kansion ''Aito avioliitto'', johon keräilin materiaalia. Olen siis perehtynyt tähän läpyskään, kuten järjestön edustajat ovat toivoneet.

Kuvituskuvat ovat järjestön vapaasti netissä tarjoamasta esitteestä.

Kansilehdellä on kirjoitettu, että miessukupuolista kutsutaan mieheksi tai pojaksi ja naissukupuolista naiseksi tai tytöksi. En ole koskaan ymmärtänyt mitä lisäinformaatiota tällaiset lauseet tuovat, joita usein kuulee binääriseen käsitykseen jääneiltä ihmisiltä. Tuskin kukaan koskaan on kutsunut naista mieheksi tai muunsukupuoliseksi, ellei sitten vahingossa ole sattunut erehtymään tai jotain vastaavaa. 

Esitteessä käytetään hyödyksi Kielitoimiston sanakirjaa, lakia ja Suomen väestötietojärjestelmää. Ensinnäkin, Kielitoimiston sanakirja esittää sanojen merkityksiksi ne, joissa olemme tottuneet niitä käyttämään, sillä sanamme eivät ole yhtä kuin totuus, vaan jollain tavalla sovittu tapa käyttää niitä. Kun uutta tietoa tulee, sanojenkin merkitykset täsmentyvät, muuttuvat tai poistuvat kokonaan. Väestötietojärjestelmä ei ole kovin hyvä auktoriteetti vedota, koska mikään ei estä muuttamasta merkintätapoja. Ja varsinkin laki on alati muuttuva kokoelma sääntöjä, joita mikään ei estä muuttamasta. Älkää nyt hyvät ihmiset viitatko lakikirjaan. Se ei kerro mitään muuta kuin määriteltyjä sääntöjä, jotka nekään eivät ole aina yhteneviä oikeustajun kanssa.

On täysin mahdollista määrittää sukupuoli muuksi kuin siksi mikä on merkitty väestötietojärjestelmään, tosin valitettavasti tarjolla on tällä hetkellä kaksi kategoriaa. Mietin, että onkohan näillä ihmisillä alkanut argumentit käydä vähiin, kun täytyy ensinnäkin väittää asioita, jotka eivät ole totta ja toisekseen pitää jotakin yksittäistä tietokantaa näin suuressa arvossa. Haluaisin myös joltakulta kanssani erimieliseltä vastauksen siihen, onko maissa, joissa on käytössä väestöjärjestelmässä kolmas sukupuolikategoria, enemmän sukupuolia kuin Suomessa. Tällaisella (väestötietojärjestelmä + laki) argumentilla sen pitäisi käydä päinsä. 

Tosin oikeassa yläkulmassa keltaisella merkitsemäni kohta näyttäisi, että Aito avioliittolaiset eivät ole lähteneet ristiretkelle sukupuolen moninaisuutta vastaan vaan käytettyä käsitettä. Suomessa ei ole sex- ja gender-erottelua, minkä takia usein käytetään sanaa sukupuoli. Tosin seikkailin erinäisillä sivuilla, enkä mistään löytänyt mitään muuta käsitettä kuin 'sukupuoli-identiteetti' kuvaamaan muuta kuin sukuelimen mukaan määritettävää sukupuolta. Näin ollen tällainen ristiretkikin on aika turha. Tosin samassa esitteessä ollaan ristiriitaisia suhteessa tähän kohtaan, joten en oikein tiedä, mitä he nyt ajattelevat. 

Tätä kohtaakaan en voi jättää huomiotta. Olen aivan samaa mieltä, että sukupuoli ei muutu hormoneilla tai leikkauksilla. Niiden avulla omasta kehosta saadaan omantuntuinen, jonka kanssa on helpompi elää (ja joka vastaa aivojen sukupuolta (tämän hetkisten tutkimustietojen pohjalta sukupuoli-identiteettiin vaikuttaa aivot)). Kuitenkin sukupuoli perustunee osaltaan tuntemuksiin ja kokemuksiin. Sillä on biologinen pohjansa, mutta ihmisen identiteetti ja kokemusmaailma muokkaantuu ympäröivän maailman vaikutuksesta myös jonkin verran. Asia on monimutkainen. Ymmärtääkseni tutkimukset eivät ole vielä kertoneet mikä on aivojen/biologian ja mikä ympäristön vaikutus sukupuoleen, joten on hataralla pohjalla lähteä väittämään suuntaan tai toiseen, mistä kunkin ihmisen sukupuoli koostuu. 

Minä haluan rohkaista teitä hyvät kasvattajat kasvattamaan lapsia heitä kuunnellen ja heidän hyvinvointinsa huomioon ottaen, yksilöllisesti. 

On kovin huolestuttavaa, että oppaassa opastetaan pitämään kiinni siitä, mikä on opittu ja todeksi havaittu. Kerran opittu ei ole ikuisesti opittu. Uuden tiedon ilmaantuessa, ja muutenkin jatkuvasti, on punnittava omia käsityksiään, haastettava niitä ja muokattava ja korjattava, ei pidättäytyä kerran opitussa! Onneksi kuitenkin opasta saa kritisoida. 

Omalle argumentaatiolle on kätevää ottaa jostain laajemmasta tekstistä yksi lause ja irrottaa se asiayhteydestään. Kätevää, paitsi että se tekee heti argumentoinnin epäuskottavammaksi. Tekstissä viitataan Ilta-Sanomien artikkeliin. Aito avioliittolaiset jättävät kokonaan huomiotta esimerkiksi sellaiset kohdat kuin ''- - kiistää tulkinnan, jonka mukaan opetushallitus ottaa oppaassa aktiivisen kannan kolmannen sukupuolen tunnustamiseen'' ja ''oppaassa todetaan, että 'ajatteluamme ja toimintaamme ohjaavat usein perinteiset käsitykset sukupuolesta' '', joten järjestön kantakin on tämän perusteella otettu huomioon. Lakiin vetoaviin järjestöläisiin voisi myös vedota artikkelin virke ''lähdemme uudesta tasa-arvolaista (voimaan 1.1.2015). Me noudatamme reilusti lakia ja tosiasioita.''

1) Tästäkin ryhmästä jää vielä jäljelle 20-5%, jotka eivät samaistu niin sanottuun biologiseen sukupuoleensa. En ole ymmärtänyt miksi pitäisi potkia päähän ja vaikeuttaa vähemmistöjen elämää vain sen takia, että heitä ei ole niin paljon kuin enemmistöä. Ylipäätänsä, tuskin kenellekään vain hämmennystä tuntevalle annetaan murrosiän alkamista lykkäävää blokkerihoitoa (jota ei ole saatavilla Suomessa). Nuorten hoidoissa on kyse pitkään, jo varhaisessa vaiheessa, näkyneistä voimakkaista ahdistuksen tunteista, jolloin muuta inhimillistä vaihtoehtoa ei juuri ole. Nuoria, eikä keitään muitakaan, hoideta ilman kattavaa harkintaa. Nuorten kohdalla taidetaan olla vielä tarkempia kuin aikuisten, joita heitäkään ei vähällä päästetä ainakaan nykyjärjestelmässä. 

2) Hoidot eivät ole ratkaisu, jonka myötä kaikki muuttuu. Edelleenkin hoitojen jälkeen ihmisen elämässä saattaa olla henkilöitä, jotka suhtautuvat häneen negatiivisesti ja ympäröivässä yhteiskunnassa velloo henkistä ja fyysistä väkivaltaa sukupuolinormiin asettumattomia ihmisiä kohtaan. Tämä jos mikä lisää itsemurhariskiä.

Olisin toivonut Aito avioliittolaisilta linkkejä näihin tutkijoiden tutkimustuloksiin. Wikipediasta löytyy kyllä helposti mitä mieltä kyseiset tutkijat ovat, mutta onko heillä myös tutkimus aiheesta? Jos ei, kyseessä on vain niin sanottua nimillä pätemistä. Vaikka ihmiset olisivat korkeassakin asemassa, heillä on mielipiteitä, joilla ei ole mitään tekemistä tutkimustiedon kanssa. Eikä tutkimustietokaan ole pysyvää vaan siihen kuuluu oleellisesti korjaantuminen. Ihmisille auktoriteettiuskossaan voi kuitenkin käydä niin, että he kuvittelevat näissä olevan kyse todellisista tutkimuksista, mutta sellaisia en Googlen avulla onnistunut löytämään. 

Jotta teen hieman paremmin kuin esitteessä tehdään, ilmoitan avoimesti, että olen ideologinen, kuten esitteen tekijätkin ovat. Osan ideologiastani voisi tiivistäen muotoilla jotakuinkin niin, että annetaan kaikille ihmisille niin hyvät mahdollisuudet elää kuin suinkin, vaikka heitä olisi vain yksi tai viisi miljardia. Annan myös loppuun pari linkkiä tutkimuksiin, jotta väitteilläni on muutakin pohjaa kuin ideologiani. 


Kommentit

 1. Lääketieteen tohtori Niko Sillanpää toteaa että "kenelläkään ei ole syntyessään sosiaalista sukupuolta. Kaikilla on syntyessään biologinen sukupuoli".

  Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen kritisoi näkemystä, jonka mukaan sukupuolia olisi periaatteessa loputon määrä.
  "– Minä en tällaista moninaisuuspuhetta ymmärrä alkuunkaan", toteaa Sinkkonen ja hän on vakuuttunut siitä, että ajatus sukupuolten laajasta kirjosta on aikuisten ihmisten keksintöä.

  Kansalaiset alkavat lisääntyvässä määrin protestoida jo tätä Setan ideologiaa vastaan, jossa luonnollinen ja yleinen heteroseksuaalisuus halutaan lähtökohtaisesti kyseenalaistaa jo pienillä lapsilla kouluissa. Jo nyt muodikas sukupuolen moninaisuus eli gender-idologia on lisännyt erityisesti tyttöjen osalta sukupuoli-dysforiaa, eli tyytymättömyyttä omaan sukupuoleensa.

  Opetushallituksen (OPH) opetusneuvos ja oppaan "Tasa-arvotyö on taitolaji" laatijakuntaan lukeutuva Liisa Jääskeläinen (kesk.) kertoo (I-S 15.12. -15): "Kouluille tarkoitetun oppaan kirjaukset perustuvat pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen näkemyksiin. Olemme kunnioittaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavien järjestöjen todistusaineistoa, jos nyt niin sanoisi. Kokemuksen ja tieteen välinen rajaviiva on aika jännitteinen. Se on suuren luokan tieteenfilosofinen kysymys, mutta myönnymme kokemuksen edessä. Kokemus ansaitsee kunnioituksen”.

  Näiden "jännitteisten" todisteiden arvo on yhtä vakuuttava kuin jos kysyisit autonmyyjältä pitäisikö sinun ostaa uusi auto. Tällaisia ei-tieteellisiä näkemyksiä ei pitäisi lainkaan tuoda totuutena lapsille kouluihin, ja päiväkoteihin.

  OPH antaa myös sanoille uusia merkityksiä kun se toteaa oppaassaan: ”Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi, esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia".
  Tämähän on kuin eräässa sadussa jossa sanoille annettiin uusia merkityksiä. Miten opetushallitus voi muuttaa sukupuolen käsitystä vastoin sitä miten se aina on ymmärretty biologiseksi ominaisuudeksi. Se ei vastaa myöskään vakiintunutta suomen kieltä, kansalaisten yleistä ymmärrystä ja lainsäädäntöä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista. Jos vielä päädyt kommenttikenttää lukemaan, toivoisin sinulta linkkejä mainitsemiesi ihmisien tutkimuksiin asiasta / tutkimuksiin, joihin he väitteensä pohjaavat. Pikaisella googlaamisella en löytänyt tällaisia ja saatat ajautua vastaavaan nimillä pätemiseen, josta jo opasta kritisoin. Minua useimmiten ei kiinnosta mitä henkilö x sanoo asemasta y vaan tutkimustiedot joihin he asian pohjaavat. Kiinnostun toki myös kokemustiedosta, mutta silloinhan se on vain kokemusta ja mielipidettä. Olen löytänyt ja kuullut sellaisista tutkimuksista, jotka puoltavat minun kantaani, ja näitä pari linkitinkin.

   Mitä tulee Setan ideologiaa vastaan protestoimiseen, et osoita tähänkään mitään lähdettä. Voin hyvin väittää, että kokemukseni on täysin päin vastainen. Toivoisin, että otat myös huomioon, että kaikki sukupuolen monimuotoisuuden puolestapuhujat eivät edusta Setaa. Esimerkiksi minä en kuulu Setaan enkä edusta kyseistä järjestöä, vaikka sen toimintaa seuraankin.

   Tiedän kyllä mitä Jääskeläinen on todennut. Postauksessani nostin tuon lauseen (kuvassa) rinnalle muita samassa artikkelissa olevia lauseita, jotka opas oli jättänyt huomiotta.

   Jos olemme sitä mieltä, että ei-tieteellisiä näkemyksiä ei pidä tuoda lainkaan kouluihin, muutamme ja poistamme koulusta muitakin asioita. Myöskään ei ole onnistuttu todistamaan pätevästi, että sukupuolia olisi vain kaksi vaan ennemminkin kromosomeissa ja aivoissa on variaatioita ja asia monimutkaistuu kun mennään perustason oppikirjaa syvemmälle. En ole biologi, joten minun käsityskykyni näistä variaatioista loppuu siihen perustason oppikirjaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asia todellisuudessa olisi monimutkaisempi.

   Sanoille annetaan jatkuvasti uusia merkityksiä, usein emme vain kiinnitä siihen mitään huomiota. Ajaudut siinä mielessä heikkoon tilanteeseen, että väität, että sukupuoli on ''aina'' ymmärretty biologiseksi ominaisuudeksi. Historian kuluessa ja eri kulttuureissa on erilaisia käsityksiä sukupuolesta. Nostin jo postauksessani esille, että suomen kieli muuttuu jatkuvasti ja lainsäädäntö on vain kokoelma muuttuvia sääntöjä. Kansalaisten yleisestä ymmärryksestä en ole löytänyt minkäänlaista dataa etkä sinäkään sitä esitä. Ylipäätänsä tämä ''kansalaisten yleinen ymmärrys'', jos sellaista edes on, on muuttuva asia.

   Populaarina lukemisena voisin suositella mm. Tiia Aarnipuun kirjaa Trans — sukupuolen muunnelmia. Thomas Laqueur on myös tutkinut sukupuolen historiallista käsittämistä ja tulokset osoittavat, että kyseessä ei ole ollut muuttumaton ja ikuinen käsitys. En ole lukenut kirjaa, mutta tässä näyttäisi olevan yksi vaihtoehto Harvardin yliopiston julkaisemana: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674543553. Vastaavasti tämän sivun lopussa on jonkinlainen lista antropologian näkökulmasta aihetta käsitteleviä teoksia: https://antroblogi.fi/2016/11/epaneutraali-vastine/#1497694146075-bc9286b1-043148f1-1f5738db-6ea34f32-312e021b-05f7.

   Poista
 2. Apa (Amerikan psykologinen yhdistys) toteaa että “homoseksuaalisuus aiheutuu monimutkaisista yhteyksistä kognitiiviisten ja biologisisten tekijöiden sekä ympäristötekijöiden välillä”.  Myös ympäristötekijät vaikuttavat homouden syntyyn. Lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen toteaa että nykyinen geeni- ja aivotutkimus on korostamassa enemmänkin ympäristön ja kokemusten, kuin vain annettujen geenien merkitystä. Ympäristö vaikuttaa koko ajan siihen, miten meidän geenikarttaamme luetaan, toteaa Tamminen. Tamminen toteaa: ”Perintötekijät ovat tärkeitä, mutta tämänhetkinen geenitutkimus näyttää kyllä pikemminkin siltä että riippuu ihmisen ympäristöolosuhteista ja kokemuksista mitkä geenit aktiovoituvat tai eivät aktivoidu. Ihmisen kokemuksista riippuu, minkälainen otos hänen geeneistään aktivoituu. Ei ole yhtä geeniä eikä geenisarjaa, joka määräisi sukupuolisen suuntautumisen. Siihen vaikuttavat usean erillään olevan geenien vaikutukset”.


  Väestöliiton uusi tutkimus toteaa, että naiset ovat alkaneet kiinnostumaan enemmän naisista.
  Eräs todiste muodin vaikutuksesta homouden lisääntymiseen.


  Homojen ”ranneliike”-sivusto toteaa, että Amerikassa ja Englannissa puolet nuorista katsoo etteivät he ole enää täysin heteroseksuaalisia. Vanhempi väestö ei ole muuttunut. Päivänselvä todiste siitä, että yhteiskunnallinen tuputus ja muoti lisää homoutta ja bi-seksuaalisuutta.

  Seksuaaliterapeutti Sari Eronen kertoo (mtv.lifestyle 5.10.-15) nuorten kokeilevan seksin saralla asioita, joiden kuvittelevat olevan muotia tällä hetkellä. "Esimerkiksi vähän aikaa sitten oli hirvittävän muodikasta olla bi. Se oli joillekin nuorille ihan itseisarvo, että jos olit tavallinen hetero, olit ikään kuin menneen talven lumia". Vain muutama vuoskymmen sitten tällaista nuorten touhua kukaan ei olisi voinut edes kuvitella. Jälleen todiste siitä että homous lisääntyy ympäristön ja muodin mukana.


  Kuulen jo vastaväitteen ettei homous tai lesbous ole valinta. Homouden syntyyn liittyy useita eri tekijöitä ja kylla se puhdas valintakin voi olla. Esim. sinkkuelämää-sarjassa Mirandaa näytellyt Cynthia Nixon on todennut että hän on lesbo koska on valinnut niin. Jälleen todiste siitä että kyse ei ole vain biologiasta

  Samoin naisvankiloissa lesbous on yleistä, mutta poistuu vapaudessa. Tästä kertoi mm. New Jerseyn täydelliset naiset -sarjassa nähty Teresa Giudice vapautuessaan vankilasta. Jälleen todiste siitä että ympäristö vaikuttaa homouden/lesbouden syntyyn.


  Nykyinen arvoköyhä, pinnallinen ja seksikokeiluihin yllyttävä seksuaalikulttuuri yhdistettynä homosuhteiden yleiseen hyväksyttynä esittämiseen altistaa homoseksuaalisuuden yleistymiseen.

  Geenit eivät sellaisenaan determinoi ihmisen käyttäytymistä. Ihmisellä on oma tahto joka on sidottu omaantuntoon ja järkeen. Voidaan jopa päinvastoin todeta kuten lainaamani prof. Tuula Tamminen että ihmisen kokemukset ja valinnat voivat määrätä myös geenejä.
  Lisäksi uusi tutkimusalue epigeneettisyys on mielenkiintoinen, koska siinä tulee aivan uutta tietoa siitä miten hankitut ominaisuudet voivat perityä kolmen sukupolven päähän ilman että ne ovat varsinaisissa geeneissä. Se millaisia valintoja ihminen tekee, voi siis vaikuttaa myös hänen lastenlapsiinsa. Tulkinnat ovat tosin vielä vajavaisia mutta minusta näyttää vahvasti että epigeneettisyysalue tulee muuttamaan vielä yleisiä käsityksiä, ellei se jo ole muuttanut niitä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vastaan sinulle tähänkin kommenttiin, vaikka aloitkin puhua seksuaalisuudesta etkä sukupuolesta, jota järjestön esite käsittelee ja johon minäkin otin kantaa.

   En ymmärrä enkä ole perehtynyt geeneihin niin paljoa, että uskaltaisin tähän asiaan ottaa kantaa.

   Jos erotellaan ensiksi kaksi eri asiaa, se että on homo ja se että kokeilee jotakin seksuaalista toimintaa saman sukupuolisen kanssa. Toisekseen on täysin mahdollista, että myös aikaisemmin ihmiset ovat olleet kiinnostuneita samasta sukupuolesta, mutta sitä ei ole uskallettu tuoda vastaavissa määrin esille, koska kyseessä on ainakin Suomessa ollut rikos.

   Ei ole päivänselviä todisteita mistään muodista, joka lisäisi yhtään mitään muuta kuin rohkeutta tuoda esille oman seksuaalisuuden monipuolisuutta. Eikä ole ihmekään, että ihmiset kokeilevat erilaisia asioita seksuaalisuuden saralla ja tutustuvat sitä kautta itseensä. Se mitä kokeilee ja mihin tutustuu vaikka tarinoiden ja videoiden kautta, ei vielä tarkoita, että oma seksuaalisuus olisi todellisuudessa juuri sitä. En ole elänyt muutama vuosikymmen sitten, mutta lukemiseni ja tutustumiseni perusteella olen päätynyt käsitykseen, että tämä touhu ''jota ei voitu edes kuvitella'' tapahtui yleiseltä tietoisuudelta pimennossa, mutta tapahtui joka tapauksessa.

   En jälleen ota kantaa Nixoniin ja Giudiceen, koska en ole koskaan kuullutkaan heistä. On kuitenkin ollut ihmisiä, jotka ovat puhtaasti valinneet elää heterosuhteessa olematta silti heteroita. Vankiloissa taitaa olla aika poikkeukselliset olosuhteet verrattuna vapauteen ja oma seksin tarve tyydytettäneen naisvankiloissa toisten naisten kanssa, koska muita kuin naisia ei ole lähettyvillä. Kuitenkaan seksi toisen naisen kanssa ei ole yhtä kuin ihminen olisi homo.

   Seksuaalikulttuurista voi toki olla montaa mieltä, mutta mainosten ja yleisimmän puheen takana on valtavan monimuotoinen ja syvällinen kulttuuri. Lähdet myös käsityksestä, että olisi jotenkin huono asia olla homo tai harrastaa seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa, mutta tätä käsitystä en jaa, joten lähdemme liikkeelle eri näkemyksistä.

   Vaikuttaa myös siltä, että olet sitä mieltä, että sukupuolessa ja seksuaalisuudessa ei ole kyse yksinomaan biologisista ominaisuuksista, jotka voitaisiin määritellä vaikka sukuelimen perusteella. Usein tuntuu juuri siltä, että binääristä jakoa kannattavat unohtavat esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisuuden käsittämisen ja hahmottamisen sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet.

   Poista
 3. En edes tiennyt tällaisesta esitteestä, mutta pelottavaa ja surullista, että tällaisia vanhakantaisia käsityksiä sukupuolen binäärisyydestä yhä vain yritetään kasvattajien kautta lapsille opettaa. Nostan hattua sille, että olet perehtynyt aiheeseen ja ottanut kantaa! Itselleni tulee lähinnä vain vihainen ja turhautunut olo oppaan tekstejä lukiessa...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos. Ei tämän julkaisusta montaa päivää olekaan. Koin tärkeäksi, että tästä on jossakin asiallisesti tehty kannanotto, vaikka tuskin blogiini kovin moni päätyy. Minä en osannut olla edes vihainen, koska oppaan tekstit ovat paikoin suhteellisen huonosti argumentoituja, mutta jos jostain olisinkin huolissani, niin siitä, että tämä päätyisi jossain koulussa oikeasti oppilaiden luettavaksi. Jotakuta varmasti sattuisi.

   Poista

Lähetä kommentti

Suositut tekstit