torstai 29. maaliskuuta 2018

Sjón - Skugga-Baldur

Skugga- Baldur (2003)
Painos: 2005
Kustantamo: Alfabeta
Sivumäärä: 128
Mistä sain? Kirjastosta lainattu


Sjóns Skugga-Baldur och nordiska mytologi


Sjón har skrivit sin roman, Skugga-Baldur, 2003. Den vann Nordiska rådet litteraturpris 2005. Skugga-Baldur berättar om Abba med Down-syndrom. Hon var missgynnade i hennes samfund men hon hade också en man, Friðrik, som bekymrade om Abba.

I Skugga-Baldur är natur i viktig roll. Natur har bestämt så mycket nordbornas levnadsvillkor att man har tagit den med i mytologier och historier. Naturen präglar fornnordiska mytvärlden. Sjóns naturskildring är jätte utförlig och han använder mycket adjektiver. Väder på Island har troligvis påverkat eftersom i Skugga-Baldur är vinter.

I mytologier är synsätt att Jorden var skapad av en urjätte. Därför tänker man också att människor liknar vid naturen. Det är intressant att också djur är eftertänksam och mänsklig i denna historia. Mellan människa och djur härskar så vackert förhållande fast människa är jägare och vill skjuta Fjällräven.

Enoksen skriver hur de gamla nordborna tänkte att naturfenomenen var uppbyggda krafter som är varandras motsatsen. De ansåg att dessa motsatser var kvinnligt och manligt. Ask och Embla var de första människorna. Gudarna skapade dem av två trädstammar. Bors söner såg två trädstämmarna i vattnet och drog upp dem på land. Ävensom i kristligtradition tänkte man att man och kvinna är motspolar. I Skugga-Baldur är Fjällräven hún (pronomen för kvinna) och jägare är man. Vi kan kanske tänka att jägare och vilddjur är varandras motpoler, såsom i fornnordiska tradition är man och kvinna.

Fjällrävjakt och Abbas historia liknar varandra. Samma sätt som jägare jagar räven, samhälle jagar Abba. Hon älskar att sittä och sjunga i kyrka men präst vill inte se henne och lyssna när hon sjunger fel. Nästan ingen bryr sig inte om när Abba dör.

Jag har förstått att i gamla folksagor är Skugga-Baldur djur vars moder är räven och fader är katten. Hen är således missbilding och lever bara därför att hen har född vild i natur. Skugga-Baldur har kusinen vars fader är räven och moder är tamkatten. Kusinen kan inte leva och hen dör nästan innan hen är född.

Abbas historia exemplifiera den här Skugga-Baldur myt. Abba är såsom Skugga-Baldur själv. Fast hon är 'missbilding' levde hon också många år. På sidan 68 i svenska översättningen Sjón skriver:


’’På Island dödades de vid födseln. Till skillnad från sinnesvaga av andra slag, där det inte märktes förran senare att de inte hade någon föstånd, - -. Det behövdes inga vittnen. Innan de hov upp sitt första gny höll jordemodern för munnen på dem och fick på sätt anden att vända tillbaka till den stora själgryta som all mänsklighet öses upp ur.’’

Skugga-Baldur är missbilding men Baldur är gud av ljus, helig och utan synd. Baldur betyder också dagen och ljus. Den är intressant synvinkel att Sjón vore tänkte också att Abba är syndlös och helig och att alla olika människor är viktig och som ljus i vår världen. Dessutom Fjällräven är fridlyst nuförtiden.

Rashygien var stor sak i Europa. Romanen har det kapitel där Sjón skriver att i London Hospital reports 1866 var vetenskaplig artikel där skrivdes att hur kan man indela sinnesslöa. Det är svårt att tänka att ibland människor trodde att vita värsterländisk kvinnor kan föda barn som är asiatiska. Den asiatisk barn var samma sak som sinnesslöa. Rashygienister täntkte att här är utvecklingstrappa: fisk - ödla - fågel - hund - apa - neger - guling - indian - vit man.

Nordiska mytologier är mytisk och magisk. De gamla nordborna trodde att häxeri är sant och magi spelade stor roll på Island. Abba hade hela sitt liv västfickan som var fullt av träbrickor. Friðrik gör den här pussel och den verkar som att magi gör allt för honom. Sjóns tema är inte häxprocess men den är intressant att tänka hur Skugga-Baldur och häxtprocessen jämsstälda. Enligt Wikipedia var häxprocesserna inte vanliga i Island och alla dem som dömda var män. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

LinkWithin